Nüfus Davaları

nüfus davaları, izmir nüfus davaları, nüfus davası, nüfus dava avukatı, izmir nüfus dava avukatı, nüfus davası avukatı, izmir nüfus dava avukatı
nüfus davaları

Nüfus Davaları

Nüfus kayıtları çalışma alanında; isim değiştirme davası, soyisim değiştirme davası, yaş büyütme ve küçültme davası, babalık davası, soybağının reddi davası, din değiştirmek için açılan dava, sağ olduğu halde nüfus kaydında ölü gözükenin açacağı dava, ölü olduğu halde nüfus kaydında sağ görünen için açılacak dava, gaiplik davası, cinsiyet düzeltme davası konularında hukuki yardım ve hizmet vermekteyiz. İzmir nüfus davaları ve diğer davalar için çalışma alanları sayfamızdan bilgi edinebilirsiniz.

Her kişinin bir nüfus kaydı vardır. Kişinin doğumu ile birlikte nüfus kaydı yani aile kütükleri de açılmaktadır. Nüfus Hizmetleri Kanununa göre aile kütüklerinde kişilerin tüm nüfus bilgileri yer almaktadır. Aile kütükleri yani nüfus kayıtlarında yer alan bilgiler şunlardır;

  1. TC kimlik numarası,
  2. Kayıtlı bulunulan il, ilçe, köy, mahalle, cilt, aile, birey sıra numarası,
  3. Kişinin adı soyadı, cinsiyeti, baba ve ana adı ile soyadları, evli kadınların önceki soyadları,
  4. Doğum yeri ile gün ay yıl olarak doğum tarihi ve kütüğe kayıt tarihi,
  5. Evlenme, boşanma, soy bağı kurulması, ölüm, vatandaşlık kazanımı ya da kaybı gibi kişisel durumlardaki değişiklikler,
  6. Dini,
  7. Medeni hali,
  8. Yerleşim yeri adresi ve fotoğraftır.

Türkiye’de kütüğü bulunmayan ve yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşların nüfus kaydı Bakanlıkça belirlenen Müdürlükte tutulmaktadır.

Bazı durumlarda nüfus kayıtları aktarılırken, ilk defa yazılırken, kayıtlar herhangi bir nedenle zayi olmuş ise yeniden düzenlenirken ya da herhangi bir hatadan dolayı yanlış veya eksik yazılmış ise nüfus kaydının düzeltilmesi davaları açılmaktadır.

Genel olarak, çocuğun nesebinin belirlenmesi, nüfus müdürlüklerinde yapılan maddi hata hallerinde, çocukların başka akraba nüfuslarına yazılması ve yurt dışından göç edip TC vatandaşlığı almış kişilerin nüfus kayıtlarındaki hatalarda nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılmaktadır. Böylelikle nüfus kaydının düzeltilmesi davaları açılması ile miras gibi ve diğer bazı işlemlerde doğru kazanımlar ve hukuki yararlar elde edilecektir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları için Davacı ve Davalılar

Nüfus müdürlüklerindeki kayıtlarında yanlışlık iddiasında bulunan herkes nüfus kaydının düzeltilmesi davaları için işlemleri gerçekleştirerek davayı açmaya yetkilidir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları genel olarak genetik anneye, anne olduğunu iddia eden kadına yahut genetik anne olmadığı halde nüfusta çocuğunun annesi olarak gözüken kadına ve ana adının yanlış yazıldığını düşünen çocuğa verilmiş bir haktır. Bunun dışında nüfus kaydının düzeltilmesi davaları, ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından da açılabilir.

Aleyhine kayıt düzeltilmek istenen kişi ile hukuki menfaati bulunan tüm ilgililer ve ilgili Nüfus Müdürlüğüne yönelik olarak açılabilmektedir.