iş hukuku davaları, izmir iş hukuku davaları, iş hukuku davası, izmir iş davaları, iş dava avukatı, iş davası avukatı, izmir iş hukuku dava avukatı
iş hukuku davaları

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku çalışma alanında, işe iade davaları, iş sözleşmelerinin hazırlanması, haklı nedenlerle feshi, tahsil edilemeyen ücret alacağıkıdem ve ihbar tazminatı alacağı, kullanılmayan yıllık izin ücreti alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, asgari geçim indirimi alacağı, ayrımcılık tazminatı alacağı, kötü niyet tazminatı alacağı, manevi tazminat alacağı,  sigortaya bildirilmeyen hizmetin tespiti için açılacak davalarda ve arabuluculuk görüşmelerinde bilfiil hukuki yardım ve hizmet vermekteyiz. İzmir iş hukuku davaları ve diğer davalar için çalışma alanları sayfamızdan bilgi edinebilirsiniz.

İş Hukuku Nedir?

Temel anlamda iş hukukunun işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalı olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki toplumsal olarak ana konusu insan faaliyeti ve insan ilişkileri olan pek çok münasebetten bahsedebiliriz. Söz konusu iş hukuku olduğu zaman yalnızca hizmet akdinden doğan ve bağımlı hizmet yükümlüğü içerisinde olan insan ilişkileri mercek altına alınmaktadır. İş hukuku çalışan, işveren ve bu unsurların devlet ile olan ilişkilerini düzenleme amacıyla yola çıkar. Diğer hukuk dalları ile kıyasla iş hukukunda yoğun bir devlet müdahalesi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Devletin iş hukuku süreçlerine müdahil olması, onu karma hukuk kapsamına yakınlaştıran etkenlerden bir tanesidir. Bu açıdan ele aldığımız takdirde iş hukukunun yalnızca hizmet sözleşmesinin tarafları arasındaki ilişkileri düzenlediğini değil, aynı zamanda taraflardan her birinin üye olabileceği örgütler ile olan ilişkilerini de düzenlediğini söyleyebiliriz. Bundan ötürü de iş hukuku aslında bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere iki ayrı dalda incelenmektedir. Bununla birlikte toplu iş hukuku da sendikalar hukuku, iş mücadelesi hukuku ve toplu iş hukuku olarak sınıflandırılmaktadır. İş hukukunun temel prensipleri arasında işçi korumasının ön planda olması, kurallarının genellikle nisbi emredici olması, kritik durumlarda işçi lehine yorumun geçerli olması ve işçinin kişiliğinin önem arz etmesi gibi konular yer almakta. İş hukukunun en önemli kaynaklarının başında ise tabii ki kanunlar gelmekte. İş hukukuna bağlı olan kanunları iş kanunu, deniz iş kanunu, basın iş kanunu ve sendikalar kanunu olarak sıralamak mümkün.