İdari Davalar

idare hukuku davaları, izmir idare hukuku davaları, idare hukuku davası, izmir idare davaları, idare dava avukatı, idare davası avukatı, izmir idare hukuku dava avukatı
idare hukuku davaları

idari davalar

İdari yargı çalışma alanında; idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için açılacak olan iptal davaları, idari kurumların neden olduğu maddi –manevi zararların tazmini için açılacak tam yargı davaları, idari sözleşmelerden doğan davalar, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları, imar planı iptali, yürütmeyi durdurma idari davalar kararının alınması konusunda hukuki yardım ve hizmet vermekteyiz. İzmir idari hukuku davaları ve diğer davalar için çalışma alanları sayfamızdan bilgi edinebilirsiniz.