icra hukuku davaları

 

icra hukuku davaları, izmir icra hukuku davaları, icra hukuku davası, izmir icra davaları, icra dava avukatı, icra davası avukatı, izmir icra hukuku dava avukatı
icra hukuku davaları

İcra Hukuku Davaları

İcra Hukuku çalışma alanında; belgeye dayanmayan yahut çek, senet veya sözleşmeye dayanan alacakların tahsili bakımından icra takiplerinin hazırlanması, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi, mahkeme kararına dayalı icra takiplerinin hazırlanması, haciz ve satış işlemleri, ihtiyati haciz işlemleri, icra memurunu şikayet davaları, nafaka alacaklarının tahsili, usulsüz tebligat nedeniyle icra takibinin iptali, imzaya borca yahut faize itirazların sunulması, icranın geri bırakılması, itirazın kaldırılması ve iptali davalarında hukuki yardım ve hizmet vermekteyiz. İzmir icra hukuku davaları ve diğer davalar için çalışma alanları sayfamızdan bilgi edinebilirsiniz.