Borçlar Hukuku Davaları

borçlar hukuku davaları
borçlar hukuku davaları

Borçlar Hukuku çalışma alanında; alacak davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, haksız fiillerden doğan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalar, sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve sonlandırılmasına ilişkin işlemler, muvazaalı akitlerden doğan dava ve işlemler, sebepsiz zenginleşmeden doğan dava ve işlemler, hile yanıltma korkutma ve gabain nedeniyle iptale tabi sözleşmelerden doğan davalar, sözleşmelerin ifası geçerliliği ve itfasına ilişkin işlemler, alacağın temliki, borcun nakli ve özel sözleşmelere ilişkin davalar,  satım,bağışlama,kiralama,istisna, kat karşılığı inşaat, adi şirket, acentelik, komisyonculuk ve diğer tip sözleşmelerin hazırlanması , kat mülkiyetinden doğan her tür davalarda hukuki yardım ve hizmet vermekteyiz. İzmir borçlar hukuku davaları ve diğer davalara çalışma alanları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.