Yazar: admin

Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Bir hukuk davasında boşanma prosedürü , iki kişi arasındaki evliliğin sona ermesi için en az arzu edilen seçenek olabilir.

Karşılıklı rıza ile boşanmada tarafların anlayacağı konulardan herhangi birinde fikir birliğine varılamaması , eşlerin uzun süre ayrı kalmaları ve bir ilişki sürdürmemeleri veya boşanmak istememeleri halinde ortaya çıkar. prensip olarak.

izmir avukat, İzmir boşanma davası, İzmir boşanma avukatı, İzmir en iyi boşanma avukatı, aile avukatı, İzmir avukat, aile hukuku
izmir avukat, İzmir boşanma davası, İzmir boşanma avukatı, İzmir en iyi boşanma avukatı, aile avukatı, İzmir avukat, aile hukuku

Tavsiyemiz, önce deneyimli bir İzmir boşanma avukatı ‘nın yardımıyla diğer tarafla görüşmeye çalışmadan asla boşanma talebinde bulunmamaktır , çünkü böyle bir eylem çok fazla sinir kurtarabilir, zamandan ve aksi takdirde vereceğiniz önemli maddi kaynaklardan tasarruf sağlayabilir. zor mahkeme savaşı.

Dava yoluyla boşanma – kaçınılmaz olduğunda nasıl devam edilir?

Bu durumda akılcı ve en verimli çözüm her zaman iyi bir avukata yönelmektir . Ve bunun eşler arasındaki ilişki açık kişilerarası savaş aşamasına girmeden önce gerçekleşmesi son derece arzu edilir.

Tüm durumu, müvekkilinin pozisyonunun güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra, Boşanma Avukatıboşanma evraklarını doldurmadan önce , gerekli delillerin toplanması, karşı tarafın karşı koyma kabiliyetinin sınırlandırılması ve hatta davanın açılması da dahil olmak üzere ciddi bir hazırlık yapılmalıdır. örneğin eşin saldırgan davranışlarını önlemek için belirli davalar, aile içi şiddet davaları gibi ek mahkeme işlemleri .

Bununla birlikte, her boşanma farklı olduğu için, farklıdır ve kesinlikle bireyseldir ve yine de, geniş deneyime sahip bir İzmir boşanma avukatı tarafından belirlenmesi gereken hareket tarzıdır .

Seçenekler nedir?

Her halükarda evliliğin bozulduğunun ispat edilmesi gerekir ve mahiyetine ve müvekkilin isteklerine göre hem eşin kusuru ile boşanma hem de tarafın istemediği boşanma davası açılabilir suçluluk / tipik sebep – uzun süreli ayrılık /.

Müvekkil diğer eşin kusuru nedeniyle boşanma talebinde bulunmak isterse, tüm artıları ve eksileri çok dikkatli bir şekilde düşünülmeli ve bu suçun uygun ve güvenilir kanıt araçlarıyla kanıtlanma olasılığı değerlendirilmelidir . Aksi takdirde iddianın geçerliliğini yitirme ve reddedilme gibi ciddi bir risk vardır.

Kanıtlanması son derece zor olan tipik bir evlilik ihlali vakası sadakatsizliktir. Uygun bir kanıt olmadığına inanmak için ciddi nedenler olmasına rağmen / çünkü sohbetler, e-postalar ve hatta fotoğraflar böyle kabul edilmemektedir /, ana hedefe kolayca dayanabilecek başka bir seçenek aramak daha iyidir – sona erdirme evlilik çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Ne kadar sürer?

Bu, kendine saygısı olan herhangi bir avukatın müvekkilinin davasıyla ilgili en küçük ayrıntıyı bile bilmeden yanıtlamaktan kaçınacağı, yanıtlanması son derece karmaşık bir sorudur. Prosedürü geliştirmek için yasal bir son tarih olmadığı gerçeğiyle başlayalım .

Genellikle kanıt sağlanması aylarca ön çalışma gerektirir, o zaman davalıya belgelerin sunulması için her türlü komplikasyon olabilir – ikincisi saklanıyor veya adresi bilinmiyor veya yurtdışında, bu mahkemeye ek talepler gerektiriyor. adresler hakkında bilgi, bir ülkeden ayrılmak, Devlet Gazetesi ile çağrı yapmak, kamu savunucularının atanması vb.

Bütün bunlar, böyle bir boşanmanın ne kadar süreceği sorusunun cevabını, son derece uzmanlaşmış ve deneyimli avukatlar için bile son derece zorlaştırıyor .

Bu nedenle, bir avukat karşılıklı rıza ile olmamak kaydıyla size hızlı bir boşanma sözü veriyorsa, ya boşanma tecrübesi yoktur ya da avukat ücretini almak için acelesi vardır, müvekkillerini yanıltmak için çok iyi bilir, boşanma hiç hızlı olmayacak..

Görüldüğü gibi bu işlem ne kolay, ne hızlı, ne de ucuz ve gerçekten de deneyimli bir İzmir boşanma avukatı karşılıklı rıza ile evliliğinizi bitirmenize yardımcı olacak hizmetlerine başvurmaya değer .

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?

Dolandırıcılık davası nasıl açılır? suç kapsamın da Türk Ceza Kanunu gereğince
; bireyin kafasını karıştıracak hileli davranışlarla kişileri aldatarak, zarara uğratılması veya kendine, bir başkasına yarar sağlayan kişiler dolandırıcılık suçu kapsamında değer görmektedir. Dolandırıcılık suçu kavramı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerince, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık başlıkları altında yer almakta ve incelenmektedir. Suç unsurunun ortaya çıkması ile birlikte kişiler görevli mahkemelerde dolandırıcılık davası suçu açılması için işlem başlatabilirler.

Dolandırıcılık davası suçuna bağlanmış ve ilişkili cezalar yine TCK kapsamında düzen bulmaktadır. Dolandırıcılık suçunun niteliğine göre mahkeme tarafından karara bağlanacak olan cezalar değişiklik gösterebilmektedir. Dolandırıcılık suçuna ilişkin TC kanunların da hapis cezası ve adli para cezası uygulanması ön görülmektedir.

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu failin yanıltıcı ve hileli davranışlarda bulunarak bir kimseyi aldatması sonucu suçun mağdurunun veya başka bir kimsenin zararına olarak kendisine ya da başka bir kimseye yarar sağlaması ile gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık suçunun gerçekleşebilmesi için failin davranışı neticesinde haksız bir çıkarın sağlanmış olması gerekmektedir. Teşebbüs aşamasında kalmış bir dolandırıcılık suçundan söz edebilebilmesi için suçun hazırlık hareketlerininden çıkıp tamamlanmış olması gerekmekte ve haksız çıkar sağlama amacına yönelik icra hareketlerine başlanmış olması gerekmektedir.

Suçun Dolandırıcılık Davası Suçu Olarak Görülebilmesi İçin Gereken Şartlar!

Dolandırıcılık suçunda en önemli faktörlerden biride bu suçun kesin olarak dolandırıcılık olarak değerlendirilebilmesi gerekmektedir.

Dolandırıcılık suçunda dikkat edilen unsurlardan bir tanesi ana eylemin suç faili tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bazı durumlarda suçun failinin belli bir oranda katkı da bulunması dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmeye alınabilmektedir.

Dolandırıcılık suçunda diğer önemli noktada mağdur kalan bireylerin yararının engellenmesi durumunun söz konusu olmasıdır. Suçu işleyen kişinin davranışları ve aracılığı ile de suçun dolandırıcılık olup olmadığına karar verilebilmektedir

Dolandırıcılık Davası Şartları, Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?

Dolnadırıcılık davasının açılabilmesi için dava şartlarının oluşması gerekmektedir. Dolandırıcılık davası açmak için kanunda belirtilen şekilde dolandırıcılık suçunun ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Dolandırıcılık suçunun şartlarının oluşması halinde yargıda dolandırıcılık davası açılabilmektedir. Peki dolandırıcılık davası nasıl açılır?, şartları nelerdir?

 • Fail tarafından helile fiilerin oluşması ve icra edilmiş olması gerekmektedir
 • Hileli ve kandırmaya yönelik suçların mağdur üzerinden belirli oranda etkisi bulunması gerekmektedir
 • Fail tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık suçunun herhangi bir kimseyi aldatıcı nitelikte olması gerekmektedir.
 • Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için mağdur kimsenin veya kişilerin zararına ve failin kendisi veya başkası adına yarar sağlması yani haksız kazanç elde etmesi gerekmektedir.
 • Zor veya tehlikeli durumlar altında olan kişilerin bu hallerinden yararlanılması durumu
 • Hileli davranışlarla aldatma ve yarar sağlama durumu
 • Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılmasıyla gerçekleşen unsurlar
 • Sigorta bedelini alma amacıyla oluşabilecek unsurlar
 • Kamu, meslek, parti, vakıf vb. kurumların kullanılmasıyla kişileri dolandırmak
 • Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi durumu
 • Algı yeteneğinin zayıflığından yararlanma durumu
 • Basın ve yayın araçlarının avantajından yararlanılması durumu

Gibi durumlarda dolandırıcılık suçu ortaya çıkabilmektedir. Söz konusu dolandırıcılık suçunun ortaya çıkmasının ardından savcılık tarafından kamu davası açılabilmektedir. Şikayete bağlı olarak da suçun yargıya taşınması mümkün kılınmaktadır. Dolandırıcılık davası suçu kapsamına ve niteliğine göre farklı cezalara tabi olabilmektedir.

Dolandırıcılık Davası Şikâyet Süreci Nasıl İşler?

Dolandırıcılık suçu, Türk hukuk sistemi içinde şikâyete bağlı olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Dolandırıcılık suçunun savcılık tarafından resen öğrenilmesi veya suç ihbarı ile Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatılmaktadır. Yeterli şüphenin oluşması halinde kamu davası olarak suç yargıya intikal etmektedir. Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikayete bağlı olarak anlaşıması halinde mağdur açık bir şekilde şikayetinden vazgeçmediği takdirde yargılama devam edecektir.

Dolandırıcılık suçunun nitelikli olup olmadığının soruşturulmasıyla suç için ön görülen cezalar da farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Dolandırıcılık davaları birçok farklı konuda görülebilmekte ve gerçekleşebilmektedir. Günümüzde telefonla ve internetle yapılan dolandırıcılık faaliyetleri en çok görülen davlar arasında ilk sırada yer bulmaktadır. Dolandırıcılık suçunda öngörülen herhangi bir şikayet süresi bulunmamaktadır. Bu süreçten dolayı genel hükümler çerçevesinde dava zaman aşımı süreside dikkate alınarak en geç 8 yıl içinden şikayet hakkı kullanılımı ile savcılığa bildirilebilmektedir.

Dolandırıcılık Davası Suçunda Cezai Yaptırımlar Nelerdir?

Dolandırıcılık suçu TCK kapsamında madde 157’de düzenlenen temel şeklinin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis uygulaması ve 5000 güne kadar adli para cezası verilebilmektedir. Adli para cezasında alt sınır beş gün olarak ve en az yirmi ve en fazlada yüz Türk lirası olacak şekilde bir günlük belirlenebilmektedir.

Türk Ceza Kanunu içinde ye alan bazı suçlar, şikayete bağlı olmaksızın değerlendirme altına alınmaktadır. Eğer dolandırıcılık suçu herhangi bir alacağın kişiye teslim edilmesi halinde son buluyorsa, bu kovuşturmalar için şikayete bağlı suçlar denmektedir.

Bu suçların bazı cezai yaptırımları bulunmaktadır. TCK madde 158’de düzenlenen temel şekil 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası bu yaptırımları arasında yer alır. Bazı durumlarda para cezası ödendiği de olur. Madde 159 gereğinde yapılan düzenleme daha düşük cezayı gerektiren nitelikli hali şikayet üzerine 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezasdı verilebilmektedir.

Dolandırıcılık Suç Duyurusunda, Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Dolandırıcılık Suç Duyurusu, Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak da yapılabilir.

Dolandırıcılık suçu için görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Suçun nitelikli olması hali ile kanundaki düzenleme gereğince görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.