Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk kapsamında yer alır ve ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan hukuk kurallarını …

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Çiftlerin boşanma durumları sadece tarafları etkilememekte, boşanma ile evlilikten doğan çocukların velayet durumları da gündeme gelmektedir.

Ceza hukuku

Ceza Hukuku ve Ceza Davası. Ceza muhakemesi hukuku, yakalama, el koyma, arama, telefon ve ortam dinlemesi, tutuklama gibi koruma tedbirleri ile suç şüphesi …

İzmir Ceza Hukuku

Tarihte bilinen ilk yasa Sümerler tarafından yaratıldı ve uygulandı. O günden itibaren her ülke kendi gerçeği içinde bu kanunu benimsemiş, değişiklikler yapmış ve kamu düzenini korumak için kullanmaya başlamıştır. Babil devletinin en eski hukuk normları ve bilindiği gibi günümüzün liderliği Hammurabi kanunlarıdır. Ceza ve suç kavramlarını tanımlayan ve inceleyen kamu hukuku dalı ceza hukukudur. Ancak cezanın ve suçun kanunla tanımlanmış bir zıttı olması durumunda işlevsellik kazanır. Ceza hukuku, özel olarak ceza ve genel olarak ceza olmak üzere iki kısımda ele alınabilir. Genel ceza hukuku söz konusu olduğunda genel hükümleri, suçu oluşturan maddi ve manevi kavramların tanımını, suçu ortadan kaldıran unsurları, suçu azaltan veya ortadan kaldıran unsurları göz önünde bulundurmalısınız. Özel ceza hukukundan bahsederken, ülke kanunlarında suçun kapsamına giren unsurlar, bunların birbirleriyle etkileşimleri ve suçu ortadan kaldıran sebepler göz önünde bulundurulmalıdır.

izmir Avukat | Hukuk Bürosu

Kıdem İhbar Tazminat Mobing işe iade Fazla Mesai alacak davaları .

 • Anlaşmalı Boşanma.
 • izmir’de en iyi avukatlar
 • Karşıyaka en iyi avukat.
 • icra davası avukatı.
 • izmir icra avukat.

Av. Deniz KEKİK

İzmir Avukat  Deniz hukuk bürosu , izmir hukuk bürosu ile bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, birçok alanda birden fazla insanın ekip halinde hareket etmesini, kendi içinde uzmanlaşmayı ve bunlardan her birinin diğerinin kendine düşen yükümlülüğü yerine getireceğine güvenmeyi gerektirmektedir. Hukuk da bu güveni koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır. Bizler de hukuki sorunlarınızda karşılıklı güven prensibine dayanarak ve gerektiğinde insiyatif alarak en hızlı ve en etkin çözümleri geliştirmeyi amaçlamaktayız. Bu anlayışla, haklarınızın korunmasını teminen hukuki hizmetler sunmakta ve adaletin tecellisi için çalışmaktayız.

 • Gayrimenkul Avukatı

  Gayrimenkul avukatı, her türlü gayrimenkul işlemlerinde tarafların sahip olduğu hak ve yükümlülükleri ilgili mevzuat çerçevesinde ele alan hukuk dalıdır.

 • Boşanma Avukatı

  Aile ve Boşanma Davaları nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, velayet gibi birçok konuyu kapsamaktadır. İyi bir boşanma avukatı izmir;

 • İcra ve İflas Hukuku

  icra ve İflas Hukuku şekil ve usulün oldukça önemli olduğu, süreler ve talep yolları bakımından özenli ve titiz bir çalışma gerektiren Deniz Hukuk Bürosu

 • İş Hukuku

  izmir Avukat ✓ İş Hukuku Avukatı izmir ✓ izmir İş Hukuku Avukatı ✓ izmir İş Mahkemesi Avukatları ✓ izmir İşçi Davaları Avukatı.

İzmir Av. Deniz Hukuk Bürosu

Boşanma’nın eki dediğimiz maddi ve manevi tazminat, velayet, nafaka, mal paylaşımı yükümlülükleri gibi bazı hususlar kimilerine oldukça basit görünse de; Bunlar tarafların ekonomik geleceğini ciddi şekilde etkileyen hukuki konular olup, telafisi güç olan olası hak kayıplarının önüne geçmek için büyük bir profesyonellik ile ele alınmalıdır. Tazminat, nafaka, mal paylaşımı yükümlülükleri ve diğer olası hak kayıpları (kadına nafaka verilmemesi, kadın veya erkeğin velayet hakkının kaybedilmesi gibi) on binlerce, bazen de yüzbinlerce lira vb. masraflara ek olarak, avukatlık ücretleri ve boşanma masrafları oldukça düşük kalmaktadır. Bu gerçeğin bilincinde olarak Deniz Hukuk Bürosu olarak en iyi boşanma avukatları arasında hizmet verebilmek için iş etiği anlayışımız, tüzel kişiliğimiz ve sosyal sorumluluk bilincimizle müvekkillerimizin durumunu içselleştirmekteyiz.

izmir Avukat ✓ Boşanma Avukatı izmir ✓ izmir ceza Hukuku Avukatı ✓ izmir İş Mahkemesi Avukatları ✓ izmir İşçi Davaları Avukatı.
Avukata Sor Skip to content